خانه / دوره غیرحضوری فهرست سپاس روزانه

دوره غیرحضوری فهرست سپاس روزانه

این دوره به منظور افزایش مهارت سپاسگزاری طراحی شده است.

دوره به صورت غیرحضوری در گروه واتساپ برگزار خواهد شد.

روزانه ویدیو آموزشی مخصوص آن روز در گروه ارسال می شود.

تمرینات در دفتری مخصوص که فایل(PDF) آن برایتان ارسال خواهد شد، انجام می شود.

در ۲۱ روز دوره، پشتیبانی کامل انجام می شود و به سوالات شما پاسخ داده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره، به واتساپ خانم آقایاری ۰۹۳۷۹۱۲۲۵۲۴ پیام دهید.

موضوعات جلسات دوره فهرست سپاس روزانه:

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره، به واتساپ خانم آقایاری ۰۹۳۷۹۱۲۲۵۲۴ پیام دهید.